Един ден Сюлейман Великолепни викнал началника на армията си и му казал трите си последни желания. Първото е, че иска ковчегът му да бъде носен от най-добрите лекари в Османската империя. Второто, че докато се носи ковчегът, по пътя иска да се поръсва със златни монети и скъпоценни камъни. Третото желание на Сюлейман е, докато носят ковчега му, ръцете му да се подават отвън и всички да ги виждат, припомня притчата "Дарик"
Когато началникът го попитал каква е причината за тези желания, Сюлейман отговорил: „Нека лекарите носят тялото ми, за да се знае, че и най-добрите са безсилни пред лицето на смъртта. Златото да се разпръсне, за да се види, че то остава на този свят. И накрая нека всички видят, че Сюлейман си тръгва с празни ръце от този свят".