Камелия Стефанова е новият окръжен прокурор на Кюстендил. Решението за това е взето от Висшия съдебен съвет.
За Камелия Стефанова са гласували 19 от членовете на Висшия съдебен съвет, един е бил против, а двама са се въздържали. През годините тя е работила като стажант-съдия, съдия-изпълнител, младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура &ndash; Кюстендил, зам.-районен прокурор, окръжен прокурор, а от 2009 година е зам.-административен ръководител на Окръжна прокуратура-Кюстендил. <br />