Един от емблематичните за Пловдив обувни заводи - „Флавиа” АД, бивш "Петър Ченгелов", окончателно хлопна кепенци. Всички работници отдавна са разпуснати, а порталът е заключен, съобщава „Марица”.
&nbsp;Единствената жива душа е охранител от софийска фирма. Той въобще няма представа, че фабриката се разпродава. <br /> <br /> Според обява в малотиражен столичен вестник, фирма &bdquo;Търнараунд мениджмънт&rdquo; ЕООД, в качеството си на заложен кредитор, е обявила публичен търг с явно наддаване на машини и съоръжения на &bdquo;Флавиа&rdquo; АД. Търгът трябва да се проведе на 24 март 2016 г. в сградата на дружеството. Проблемът е, че тези, които искат да участват в него, нямат достъп нито до документацията, която е във фабриката, нито да направят оглед на машините, оплакаха се желаещи да пазаруват.<br /> <br /> Според охраната представител на фирма &bdquo;Търнараунд мениджмънт&rdquo; ЕООД, регистрирана в София, който уж трябва да посреща потенциални играчи в търга, въобще не се е мяркал под тепетата. Никой не отговаря и на посочения телефон за въпроси относно търга. Собственик на едноличното дружество е Първа инвестиционна банка. Преди два месеца точно тя е прехвърлила на &bdquo;Търнараунд мениджмънт&rdquo; ЕООД вземанията си от &quot;Флавиа&quot; в размер на 12 867 117. 54 лв.<br />