Първокурсник от Факултета по икономически и социални науки в Пловдивския университет е с коронавирус. Тест е потвърдил диагнозата на 16 октомври, а преди това младежът е бил на лекции  в 6. аудитория с представители на няколко специалности.

В момента е в стабилно състояние, под карантина.

Според заповедта на министъра на здравеопазването всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19 се поставят под карантина у дома или на друго място, на което лицето е посочило, че ще пребивава. А като близък контакт се определя престой в затворено помещение повече от 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра.

До изясняване на пълните обстоятелства, близки контакти и присъствие на лекции ръководството на факултета прехвърля всички занятия онлайн. В електронна среда ще се провеждат също изпитите и консултациите.

 При  трудности за пренасочване на планирани изпити онлайн студентите трябва да се обръщат към декана доц. д-р Станимир Кабаиванов. В указанията си към студентите и екипа той е посочил и още един колега, който може да окаже подкрепа при нужда.

Карантината ще трае 10 дни, като се очаква студентите да се върнат в залите следващата седмица. 


Деканът призовава всички, които са били на 13 октомври на лекция по „Бизнес кореспонденция“, да бъдат особено внимателни за евентуални симптоми на заболяване. Това важи и за студенти, които са били на следващите занятия със студентите от първи курс в специалност „Икономика“.

Както „Марица“ писа, преди старта на академичната година ректорът на Пловдивския университет проф. Румен Младенов  даде възможност на деканите на факултетите сами да изберат каква да е организацията на учебния процес в условията на пандемия.

Заради малките аудитории и семинарни зали в Ректората част от тях избраха онлайн обучение с присъствени първи лекции за първокурсниците.  Хибридна форма прилага Педагогическият факултет, който е в Новата сграда на бул. „България“.

В помещенията за лекции и упражнения стриктно е измерено изискващото се отстояние от метър и половина, като са маркирани местата, които могат да се използват. Именно това придържане към изискванията намали драстично капацитета на залите и наложи изцяло или частично онлайн формат на обучение в много специалности.