Кърджалийският закрит плувен басейн е сред обектите, които ще бъдат финансирани от Министерството на младежта и спорта по публично-инвестиционната програма „Растеж и устойчиво развитие”. Прогнозната стойност за ремонта му е 1 333 333 лева без ДДС. Съоръжението не работи повече от 15 години, като причината за това е, че общината не може да задели средства за необходимия ремонт.
Офертите на кандидастващите фирми за реализиране на строително-монтажните дейности ще бъдат отворени на 8 май тази година. Предвид установените срокове се очаква същинската дейност по реализиране на дейностите по обектите да започне най-рано през юни тази година. Според заложените параметри в обявената открита процедура ремонта на закритият плувен басейн в Кърджали трябва да бъде извършен в срок от пет месеца.<br /> <br /> Строително монтажните дейности за възстановяването му са заложени в една от 14-те обособени позиции на откритата процедура по Закона за обществените поръчки обявена от Министерството на младежта и спорта, съобщава Дарик. Тя е за част от обектите, включени в Програмата на Министерство на младежта и спорта &quot;Многофункционални спортни площадки в общинските центрове и покрити плувни басейни в тях&quot; в изпълнение на проекти и програми за целите на Публичната инвестиционна програма &quot;Растеж и устойчиво развитие&quot;. <br /> <br /> <br />