Град Нова загора остава без автогара. Това провокира общинския съветник от РЗС Живко Темелков да сигнализира главния прокурор Сотир Цацаров и Сливенския окръжен прокурор Пламен Стефанов. Човекът на Яне Янев обвинява областния управител на Сливен Корнелий Желязков в превишаване на правомощията, действия в частен интерес с цел противозаконна облага за „Напредък – пътнически превози” АД – гр. Нова Загора и незаконно разпореждане с общинска собственост. Сигналът бе разпратен от РЗС и до медиите.
В документите, получени и на мейла на БЛИЦ, се казва, че 4648 идеални части от поземлен имот, намиращ се в града, с индентификатор 51809.504.4826, не са били държавна собственост. Нещо повече, за 2456 идеални части има съставен акт за общинска собственост от 20.11.2003 година, за което е издадено Удостоверение от 21.06.2013 г. от кмета на Община Нова Загора, в отговор на заявление на фирма &bdquo;Напредък пътнически превози&rdquo; АД. <br /> <br /> Въпреки това областният управител на област Сливен Корнелий Желязков окрупнява имота, като към 13 000 идеални части собственост на въпросната фирма прибавя още 4 684 идеални части ведно с 2456 идеални части собственост на община Нова Загора. На 12.11.2013 година Желязков сключва договор с фирма &bdquo;Напредък &ndash; пътнически превози&rdquo; АД за прекратяване на съсобственост, с която реално не разполага.<br /> <br /> Според Темелков, по този начин Корнелий Желязков незаконосъобразно отнема от Община Нова Загора имот частна общинска собственост. Този поземлен имот е с установен начин на трайно ползване автогара, а с последваща продажба на друга фирма Общината е поставена в неизгодна ситуация да се лиши от традиционно обособена зона за осъществяване на превоз на пътници.<br /> <br /> Общинският съветник иска освен досъдебно производство срещу Желязков и неговото отстраняване до изясняване на всички факти и обстоятелства по сделката с имота. Той настоява да се изясни дали Огнян Арабаджиев, зам.- областен на Сливен и бивш изпълнителен директор на фирма &quot;Напредък - пътнически превози&quot; АД, не е в съучастие с областния управител Корнелий Желязков. <br />