За първи път от много години насам започна изграждането на ново затворническо заведение с повишени изисквания към охраната. За 180 дни бившите сгради на МВР в землището на село Дебелт (полицейско управление и противопожарно депо) трябва да се преустроят в затворническо общежитие от закрит тип, съобщиха от правосъдното министерство.
Предвижда се новото общежитие да разтовари един от най-пренаселените затвори у нас &ndash; този в Бургас, като в Дебелт могат да бъдат преместени около 400 лишени от свобода, които в момента търпят наказанието си в Бургаския затвор. Средствата за строително-монтажните работи идват по линия на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. (НФМ).<br /> <br /> Вече стартира и ремонтът на корпуса на затвора в Стара Загора. Там е предвидено в срок от 100 дни да се изградят санитарни възли в помещенията за настаняване на лишените от свобода, както и изграждане на площадково водоснабдяване. Ремонтът се осъществява отново с безвъзмездната финансова помощ от Норвежкия финансов механизъм.<br /> <br /> Главна дирекция &bdquo;Изпълнение на наказанията&rdquo; (ГДИН) е бенефициент по област BG032 на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. В рамките на финансовата помощ се изпълняват три проекта.<br /> <br /> Проект BG-15-1 &bdquo;Подобряване на стандартите в затворите и арестите чрез ремонтиране на инфраструктурата, за да се осигури зачитане на човешките права&rdquo; е най-големият проект, изпълняван по двете програми на НФМ - БГ 14 и БГ 15. Общият бюджет на проекта е 7 058 056 евро или 13 804 357,67 лева.<br /> <br /> Проектът продължава до януари 2016 г. и цели да приложи националните и европейските стандарти за осигуряване на материално-битови условия на лишените от свобода при определени инфраструктурни обекти. Партньор по проекта е Съветът на Европа.<br /> <br /> По проекта има завършени три дейности. Първата от тях е оборудване и обзавеждане на медицински център към единствения женски затвор в страната - в Сливен, и на детска ясла към затвора, където лишените от свобода имат законовото право да отглеждат децата си до едногодишна възраст. Медицинският център и детската ясла са открити през март 2014 г.<br /> <br /> През април 2015 г. беше откриването на реновираната и оборудвана сграда на Областна служба &bdquo;Изпълнение на наказанията&rdquo; - Шумен, в която се помещават следственият арест и пробационната служба.<br /> <br /> На 8 май т.г. бе открит ремонтираният и реновиран Учебен център на ГДИН в Плевен. До края на тази година предстои да бъдат открити още приключени обекти по проекта, като например преоборудваната Специализирана болница за активно лечение на лишени от свобода при затвора в Ловеч, ремонта на затворническо общежитие &bdquo;Атлант&ldquo; в Троян и др./БЛИЦ&nbsp;<br /> <br /> <br />