Софийският административен съд отказа да отмени ревизионен акт на Националната агенция за приходите (НАП), с който е установено, че бившият директор на "Топлофикация - София" Валентин Димитров дължи е 1 417 023 лв. данъци.
Съдът не приема тезата на жалбоподателя, че законът не изисква подаване на данъчна декларация при внасянето и тегленето на суми от банкови сметки. <br /> <br /> Валентин Димитров е осъществил покупки и продажби на ценни книжа в спестовна каса Куфщайн, Австрия. <br /> <br /> От заключението на вещите лица се установява, че общият размер на получените от&nbsp;Димитров суми за периода 17 октомври 2000 г.&nbsp;до 31 декември 2005 г. по сметката му в спестовна каса&nbsp;в Кауфщайн&nbsp;възлиза на 1 457 442 евро, от които 853 330 лева и лихви&nbsp;в размер на&nbsp;563 693 лева.&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> Административният съд осъди Вальо Топлото да плати на ответника разноските по делото - 27 000 лв, представляващи юрисконсултско възнаграждение.<br /> <br /> Решението подлежи на обжалване пред ВАС. /БЛИЦ<br />