Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на Министерския съвет от октомври 2008 г., с което зам.-директорът на ДАНС Иван Драшков беше освободен от поста. Решението на тричленния състав не е окончателно и е подписано с особено мнение от съдия Пенка Гетова, сочат от съда.
В мотивите е посочено, че според закона за ДАНС зам.-директор на&nbsp;ведомството&nbsp;може да бъде отстранен от длъжност само при &quot;тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при действия, които накърняват престижа на агенцията. С чл. 8, ал. 1, т. 5 от ЗДАНС са въведени три алтернативни основания за предсрочно прекратяване на пълномощия: а/ тежко нарушение на служебни задължения, б/ системно неизпълнение на служебни задължения и в/ действия, които накърняват престижа на агенцията&quot;.<br /> <br /> Съдът е преценил, че няма данни Драшков да е извършил така описаните нарушения.<br /> <br /> В предложението на председателя на ДАНС за уволнението на Драшков не са посочени конкретни служебни задължения, които да не са изпълнени. Такива не са и доказани. Съдебният състав е категоричен, че съгласно чл. 170 от АПК, административният орган трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в административния акт. &nbsp;Министерският съвет (МС) не е освободен от тази тежест на доказване при оспорване пред съд на издадени от него актове, пише в съобщението.<br /> <br /> Друго основание за предсрочно прекратяване на правомощията в предложението на председателя на ДАНС е, че без негово знание и съгласие, жалбоподателят е насърчил изготвяне на обръщение и подписване на списък с имена на служители към ДАНС, насочено срещу депутат, с което обръщение е накърнен престижът на агенцията. <br /> <br /> В Етичния кодекс на ДАНС са изброени морални задължения на служителите. Според съдебния състав, спазването на тези етични норми е относимо към престижа на агенцията, но в предложението на Петко Сертов не се сочи нарушаване на такива морални норми.<br /> <br /> Изразът &bdquo;действия, които накърняват престижа на агенцията&rdquo; означава, че това могат да бъдат действията, с които вече е накърнен престижът на агенцията. МС обаче не е ангажирал доказателства пред съда, че подписването на обръщение от заместник-председателя на ДАНС с адресати органи към законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и президента, са действия, които са имали за резултат намаляване на авторитета на агенцията в обществото, поради което не е установено и това основание за предсрочно прекратяване на пълномощията, смятат магистратите от ВАС.&nbsp;<br /> <br /> Само съдия Гетова е записала в особеното си мнение, че действията на жалбоподателя в изготвянето и изпращането на обръщението на част от служителите в ДАНС действително не са съвместими с неговите служебни задължения като заместник-председател и уронват престижа на службата.<br /> <br /> Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му пред петчленен състав./ БЛИЦ<br />