Основният проблем е обратният подход, който избра Народното събрание – първо се закриват специализираните съд и прокуратура, а после се решава какво да се прави с делата и с магистратите. Това заяви Ивайло Ангелов, ръководител на Апелативната специализирана прокуратура по повод закриването на спецправосъдието по време на пресконференция на административните ръководители на АСП и СП за последиците от закриването на органите на специализираното правосъдие.

На няколко пъти каних представители и на Министерството на правосъдието и на правната комисия да дойдат в Специализираната прокуратура и в специализирания съд да видят на място обема и сложността на делата, но за съжаление, въпреки официалните ми покани, никой не се отзова.

Главният прокурор е прав за едно нещо, че мутрите вече празнуват закриването на специализираната прокуратура и на специализирания съд.

Навсякъде се тиражира, че прокуратурата и съдът имали 3-месечен буферен период, в който да се организира изпращането на делата. Погледнете закона, този срок е единствено за преназначаването на магистратите. Изпращането на делата трябва да започне от сряда-четвъртък нататък (27-28 юли).

Знаейки какви ще са последиците, ние започнахме да се организираме по-рано, за да минимизираме щетите.

Няма яснота какво ще се случи с досъдебните производства тогава, когато съдиите не са доволни от преназначението и обжалват. Съдебните производства ще се забавят или започнат отначало, ако се определи нов съдебен състав.

Няма да има функционираща деловодна система, прокурори и следователи, тъй като те ще бъдат преназначени в други органи на съдебната власт. Няма да има функционираща регистратура за класифицирана информация ,ще се блокира и предаването на секретните материали, дейността със СРС.

Какво ще се случи, когато започнат спорове по подсъдност и по компетентност

Ще има искания за промяна на мерки за неотклонение, докато съдилищата спорят тези мерки няма да се разглеждат.

Не е ясно как ще се вземат мерки за обезпечение – глоби, конфискация. Кой ще дава разрешение за претърсване и изземване, ако се налага

Проблемите са един след друг, всеки ден от месец-два се натъкваме на проблеми, които възникват вследствие на лошия закон. Когато искахме да се направят поне няколко козметични промени, нашият глас не беше чут. Егото на политиците надделя над разума.

Коментар на Валентина Маджарова, ръководител на Специализирана прокуратура, за последиците от закриването на специализираното правосъдие:

Прокурорите и съдиите ще бъдат свръхнатоварени заради процеса по прехвърляне на дела.

Наблюдаваните дела, които трябва да бъдат изпратени по компетентните прокуратури са , но броят им е динамичен, защото и към момента постъпват нови, и ще постъпват до 27-ми юли включително.

Материалите по тези дела са над тома. Тези хиляди томове пътуват към страната.

За първи път се закрива съд. СГС е правоприемник, но не и по конкретните дела. Когато говорим за досъдебни производства, според НПК, ако възникне спор за подследственост, няма да има надлежен съд, който навреме и при нужда да се произнесе. До произнасянето по спора кой е компетентният съдТова безвремие ще създаде проблем.

Ще има и забавяне по водените разследвания. Забавянето ще бъде освен заради процедурните хватки, които ще използват адвокатите, и заради това, че магистратите, при които ще отидат разследванията, ще загубят месеци да се запознаят с десетките томове по съответното дело.

В България по темата тероризъм работят 7 души, вече тази специализация няма да я има. Специализация имаше и в сегмента организирана престъпност, корупция. Сега вече няма да ги има. Всички държави вървят натам – към специализация, ние вървим в обратната посока.

Лош закон, но закон, ние ще се постараем да го изпълним. Не трябва да се всява паника, защото преди всичко са здравето и животът на пострадалите, свидетелите, обвиняемите. Търсим всякакви възможности, но няма разписан законов регламент.