На 06.04.2023 г. в зала „Сцена 17“ на Министерство на културата се проведе конкурс за заемане на длъжността „директор“ на НУКК (Италианския лицей в Горна баня). Допуснати бяха следните съществени нарушения по провеждането на конкурса, изразяващи се в :

1. Изтичане на информация за състава на конкурсната комисия преди провеждането на конкурса, с което се поставя под съмнение обективния и безпристрастен избор.

2. Немотивираната замяна на редовни с резервни членове на изборната комисия.

3. Участие в комисията на член (Мария Маца), който не говори български език и липсата на осигурен превод на изказванията на допуснатите участници за този член, с цел участие и гласуване на избора.

4. Немотивираност на избора съгласно предварително оповестените критерии.

Господин министър, на основание чл.91 АПК Вие имате пълното основание да преразгледате решението на комисията и да върнете процедурата с указания за преразглеждане на решението от редовния състав за ново произнасяне в съответствие с Наредба Н-04/2007 за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти и съгласно опвестените критерии за избор.

Грубо нарушение на процедурата е и изявлението на досегашния „временно изпълняващ длъжността директор“ на НУКК Величка Велянова пред в. „24 часа“, в което е посочила единия от участниците в конкурса, Иван Капурдов, за назначен нов директор на учебното заведение. Същата госпожа вече е определила за себе си кабинет на същия етаж на административната сграда на Лицея, съседен на директорския – щяла да се самоизбере за председател на Училищното настоятелство/ УН/.../Досега никога председателят на УН не е разполагал с такъв кабинет/.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук