Изливането на метали заедно с отпадна вода в река Луда Яна е спряно, съобщиха от Басейнова дирекция – Пловдив.
Експерти на дирекцията на пломбирали крана на изпускателната тръба и е преустановено заустването на непреработени отпадъчни води. Причината за това е, че от снощи в реката се вливат непречистени води от предприятието за извличане на мед „Йонтех“. Пречиствателната станция на фирмата не работи, тъй като електрозахранването е изключено заради неплатени сметки. Басейнова дирекция е издала предписание, пломбата да не се нарушава до възстановяване на нормалното електрозахранване, а отварянето на крана да се извърши в присъствието на представител на дирекцията. /Димана Тодорова, БЛИЦ