Всеки пети безработен българин никога не е работил. Това става ясно от данните на националната статистика за основните показатели за икономическата активност на населението през третото тримесечие на тази година.

Според тях 78,4 хиляди, или 62,5% от всички безработни у нас са продължително незаети (от една или повече години), а 22 хиляди или 17,8% никога не са работили и търсят препитание за първи път.

От всички 125 400 хиляди безработни у нас 14,8% са с висше образование, най-много – 44,7%, имат тапия за средно, а 40,5% са с основно или по-ниско образование. Така коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 1,8% за висше, 2,9% за средно и 10,8% за основно и по-ниско образование.

Повече от половината безработни българи - 70,9 хиляди (56,5%) са мъже, а 54,5 хиляди (43,5%) са жените. В същото време обаче данните на Националния осигурителен институт за месец юли за безработните лица с право на парично обезщетение пък показват, че повече дами са се регистрирали да получават такъв тип парична помощ - 56,6%, а представителите на силния пол са 43,4%.

Безработните, получаващи от 65 до 74 лева дневен размер на обезщетението, са едва 7%. Около 30% от регистриралите се в бюрата по труда вземат от 15 до 25 лева дневно, а минималните 9 лева получават малко над 22% от хората на борсата, показват още данните на НОИ.

Получаващите помощ за безработица с висше образование бакалавър са малко над 9%, а квалифицираните със степен магистър са почти 15 на сто. Едва 0,10% са хората без работа с докторска степен.

Според НСИ коефициентът на безработица за третото тримесечие е 3,7% което е с 1,3 процентни пункта по-малко от същия период на миналата година. Коефициентът на безработица за възрастовата група 15-29 години е 6,1% или с 2,1 процентни пункта по-нисък спрямо същото тримесечие на 2018-а.

За посочения период коефициентът на безработица за мъжете (15-29 години) намалява с 1,8 процентни пункта, а за жените - с 2,3 процентни пункта, като достигат съответно 7,0 и 4,9%.