Винаги уравновесен, Петър Дънов отрича всяко поведение, всяващо тревога и страх сред хората. Така например по повод на земетресенията у нас той споделя (22 април 1928 г.):
„Когато запитват някой учен какво ще стане с България, той нека насърчава хората, а не да ги плаши. Някои казват, че толкова и толкова къщи ще пострадат в София, толкова и толкова хора ще измрат и т.н. Казвам: всичко това не зависи от никаква философия, от никакви философи. Само Бог разполага със съдбините на София... Сега я държи на везни в ръцете си и я претегля... Докато Той държи София в ръцете си, никакво земетресение няма да стане. Остави ли везните на земята, земетресението ще дойде – и съдбата на София е решена.”