В Столичната община представят научно-приложно изследване на тема "Изследване и определяне на приноса на различни източници за замърсяване с фини прахови частици в град София на база изследване на химическия им състав и прилагане на рецепторни модели".

Можете да проследите представянето на живо ТУК.

 
Изследването е направено от НИМХ по искане на Столичната община и с подкрепата на Министерството на образованието.

В пресконференцията участват проф. Христомир Брънзов – директор на НИМХ и кметът на София Йорданка Фандъкова.

"Подготвяме третата със срок 2021-2026 г. Направихме живо партньорство с НИМХ.

По мое настояване бяха отпуснати 300 000 лв. за обезпечаване на научно-приложно изследване за приноса на различни източници за замърсяване на въздуха в София на база химичния им състав.

Целта е на база на няколко изследвания да предвидим и насочим усилията към конкретни мерки, важни са източниците на замърсяване, те се променят с времето", обясни Фандъкова.

"Транспортът и битовото горене са най-големите замърсители на въздуха в София, вземат се проби в продължение на денонощие, обработват се, прави се анализ в две акредитирани лаборатории в България и Хърватска.

Използват се две системи за изследване на праха във въздуха и изследване на въздушните маси, за да се установят външните замърсители", сподели проф. Брънзов.

От 7 януари 2019 г. до 2 февруари 2020 г. е проведено проучването - първият източник е почвата, прахът от улиците, паркирането на тревните площи е една от причините, това е 25 %, вторият е изгаряне на биомаса - 23 %, пренос на фини прахови частици извън София и третия, изгаряне на отпадъци е следващия, транспорт и индустрия са останалите причинители на замърсяване на въздуха.

Ето какво заяви още кметът на София:

Мерките са 3 – първо увеличаваме миенето. Увеличаваме площите и кратностите. Включихме и малките улици в кварталите. Предвиждаме увеличаване на средствата за миене с 30 %. Важно е и паркирането в зелените площи, т.нар. „кални точки“.
 
Създаваме нова програма за облагородяване на такива пространства. Включени са 73 кални точки, бюджетът е 1,2 млн.лв., средствата ще се получават от районните кметове с проекти. Овча Купел, Красна поляна и Надежда имат готовност, още тази седмица ще получат бюджет.

Пространствата ще се оградят, озеленят, ще се създават истински паркинги, закрепяване, ограждения, засаждане на дървета.
 
Ще има засилени проверки в строителните обекти и автомобилите, които пренасят строителни материали.

Направени са 49 проверки на МПС-та за транспортни средства, съставени са 7 акта за нарушения. Над 1900 строителни площадки са проверени. Текат програми за подмяна на печки.

Ще се създадат механизми за контрол върху качеството на дървата, 25 съвместни проверки са направени, 15 констативни протокола и 1 акт са съставени.