Българските студенти са изтеглили над 54 милиона лева заеми, за да покрият образованието си в родните университети. Това сочи справка на Министерството на образованието за студентското кредитиране. Вече две години кандидат-висшистите могат да теглят пари, с които да пратят семестриалните си такси. От възможността са се възползвали 11 956 студенти.
Най-активни във вземането на заеми от банките са били учащите медицина, право и икономика, сочат още данните на просветното министерство, пише &ldquo;Телеграф&rdquo;. Според Закона за студентското кредитиране пари се дават сама за университетски такси. Студентът не ги получава на ръка, а те директно влизат в сметката на висшето училище, в което учи. <br /> <br /> За последните две години във вузовете у нас са постъпили 54 186 215, 10 лв. от банките, в които отпускат заемите. Най-често пари за обучение теглят възпитаниците на Нов български университет, Варненския свободен университет и медицинския в София. През последната година обаче се е засилил интересът към студентските кредити и от страна на студентите на Алма матер и Пловдивския университет &ldquo;Паисий Хилендарски. В последните два университета таксите за бакалаври не са високи. За сметка на това магистърските програми започват от 900 лв. и могат да стигнат до 1 500 лева та година. <br /> <br /> Майките студентки могат да теглят пари и за месечна издръжка. Това е единственият случай, при който банките отпускат пари за нещо различно от семестриална такса. Кредитът на издръжка пък е равен на сбора от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение. Ако до края на следването си майката роди втори път, кредитът автоматично се опрощава. За тези случаи държавата е отпуснала 40 млн. лв. като гаранция пред банките. <br /> <br /> Погасяването започва една година след първата дата за държавен изпит или дипломна работа. Лихвата е 7% и фиксирана за целия период. Процентите се изчисляват само върху усвоената част на кредита. Студентът погасява задълженията си съгласно уговорен с банката план. Студентите трябва да се редовни в погасяването, тъй като при неплащане на 3 последователни вноски кредитът става предсрочно изискуем. Това означава, че банката най-вероятно ще поиска всичките пари накуп. Според закона има само два случая, при които кредити се опрощават. Единият е при смърт на получателя, а другият &ndash; ако студентът стане родител на две деца в периода след вземането на кредит./БЛИЦ<br /> <br />