Не може повече да чакаме парламентът да "узрява" за приемане на закон за омбудсман за децата, заявява в открито писмо независимият депутат Светослав Спасов, бивш председател на парламентарната комисия за децата, младежта и спорта.
Необходимо е да насочим внимание към причините, а не само към последствията на агресията сред младите хора. Тя се превръща в изключително тежък социален феномен, на който и институциите, и обществото, реагират със закъснение, сочи депутатът. Убийството на Стоян Балтов не може да не ни припомни и за предходни жестоки инциденти на насилие, включително и до убийства на деца от деца – в Перник, Пловдив и пр. За съжаление в България обществената реакция обикновено е емоционална и краткотрайна, а институционалната – неадекватна и насочена към последствията, а не към причините. Истината е, че когато такива трагедии се случат, ние имаме вече, в по-малка или по-голяма степен, формирани насилници. Периода, в който е възможно повлияване, е именно във възрастта на съзряване. След това институциите могат само да накажат извършителите, но обикновено и това не се случва. Засиленият контрол и по-добрата охрана на местата, посещавани от студенти несъмнено е важна предпоставка за установяване на извършителите, но това не може да реши проблемите, свързани с превенцията.
Нужна е цялостна и координирана държавна политика към младите хора, независим орган, който да осигурява взаимодействието между институциите и структурите на гражданското общество по отношение на правата на младите хора. Затова Омбудсмана за децата се е наложил като успешно решение в 26 Европейски държави. Настоящият Парламент игнорира тази тема, отхвърляйки законопроекта, но ежедневните случаи на насилие сред младите хора в България се превърнаха в обществения укор срещу тази безотговорност. Аз съм сигурен, че следващото Народно събрание няма да подходи по този незаинтересован начин, но за съжаление всичко това е с цената на живота и здравето на младите хора в България.
/БЛИЦ