Няма по-спешни проблеми пред съдебната власт от тези, свързани с разрушеното доверие на редовите съдии и прокурори към кадровия им орган. Това се посочва в позиция на Съюза на съдиите в България, изпратена до Висшия съдебен съвет по повод оповестените в медиите разговори между висши магистрати и политици.
В позицията се посочва още: &bdquo;Законът за съдебната власт дава достатъчно възможности на Висшия съдебен съвет да предприеме активни действия в настоящата кризисна ситуация. Очакваме Вашите незабавни действия за задълбочено изясняване на фактите, които демонстрират тревожно ниско ниво на институционална независимост на съдебната власт и на конкретни нейни представители.<br /> <br /> Изисква се да анализирате подробно, задълбочено и честно съдържанието на споменатите медийно разпространени разговори, да формулирате проблемите и да дадете отговори: съществуват ли зависимости на членове на ВСС, прокурори, съдии и следователи от задкулисни центрове на власт; какъв е процесът, по който вземате решения; какви са резултатите от проверката на делата на Николай Кокинов (след пълна проверка на всяко негово съпричастие по дела, доколкото остана неопровергана информация в медиите, че той е докладвал резултатите от разследването срещу собственици на медии на министър-председателя); как се е осъществявало кариерното израстване на другите споменати магистрати и дали те са независими; какви мерки ще вземете, за да убедите съдиите и прокурорите, че изборите за председатели на съдилища и прокуратури не са предрешени и има смисъл те да участват в тях, защото ще ги класирате по способностите им, а не заради влиянието, което стои зад тях.<br /> <br /> Продължаващото бездействие в конкретната обстановка ще се възприеме от обществото като знак, че не търсите решение, защото сте част от проблема. В същото време всяко Ваше добросъвестно усилие по разкриване на проблемите на управлението на съдебната власт ще срещне нашата конструктивна подкрепа. Съдийската общност от години поставя във фокуса на общественото внимание въпроса за конституирането на ВСС тъкмо в аспекта на порочните практики при избор на делегати. Ненапразно предлагахме и продължаваме да застъпваме становището, че членовете на ВСС от съдебната квота трябва да се избират пряко от магистратите, за да няма съмнения, че изборът е предпоставен от упражняване на административно влияние.<br /> <br /> Обща наша отговорност е да въведем стандарт за независимост и етично поведение на съдиите, прокурорите, следователите и членовете на ВСС. Можем да продължим реформаторския процес заедно, защото само това ще убеди гражданите, че се водим единствено и само от обществения интерес&rdquo;. <br />