Изборите би трябвало да са демократични и честни, но истината е, че не минават без нарушения или поне опити за такива. Така че от "Прозрачност без граници" съветват избирателите да бъдат внимателни и да следят за възможни 13 нарушения на изборния процес.
Когато отидете да гласувате в избирателната секция, внимавайте дали членовете на секционната избирателна комисия проверяват внимателно дали присъствате в съответния избирателен списък и едва след това подават бюлетината.

Следете дали е осигурена възможност да гласувате необезпокоявано, при запазване тайната на вота, дали от СИК боравят правилно с бюлетините: откъсват пред Вас бюлетината от кочана, поставят първи печат върху нея, след гласуването сверяват дали контролният номер в долния ъгъл съвпада с номер от кочана, поставят втори печат и откъсват пред Вас поредния контролен номер, но без да разкриват тайната на вота и да проверяват как сте гласували ,вписват в съответния избирателен списък данните Ви по лична карта и Ви канят да поставите подпис, след като сте гласували, съветват още от Прозрачност без граници.

За всяко нарушение на СИК или на представители на партиите можете да се оплачете пред Районната избирателна комисия.

РИК е длъжна да вземе решение незабавно и да го публикува на сайта си, заедно с постъпилия сигнал.
 
Не е допустимо в изборните помещения да присъстват кандидатите за народни представители, представители на местни власти и хора без обозначен статут.

В изборните помещения могат да присъстват само членовете на СИК, наблюдателите и журналисти, докато правят репортаж.

Подавайте сигнал, когато имате съмнение за престъпления, като купуване на гласове, осъществяване на контрол и натиск върху избирателите.
 
Оплачете се на полицаите, когато забележите присъствие на лица без обозначителни знаци, застъпници или представители на партии, които проследяват как гласуват избирателите, организирано безплатно извозване с автобуси, коли, съпровождане на избиратели и групово гласуване, оказване на натиск върху избирателите да гласуват по определен начин, възпрепятстване на избирателите да гласуват, събиране на лични карти и изготвяне на списъци с лични данни на избиратели, даване на указания на избирателите за кого да гласуват, разпитване на избирателите за начина, по който възнамеряват да гласуват, разкриване тайната на вота, отправяне на заплахи за физическа саморазправа и оказване на тормоз върху избирателите, раздаване на пари, опрощаване на дългове, раздаване на хранителни продукти, дърва за огрев и други материални облаги.
 
МВР поддържа и централизирана линия за сигнали за изборни нарушения: 02/ 982 2232, факс 02/982 56 46 и e-mail: [email protected]

Можете да подадете сигнал и до Асоциация "Прозрачност без граници" на безплатен телефон – 0800 11 224.

ОЧАКВАЙТЕ В БЛИЦ ГОРЕЩИ НОВИНИ ЗА ИЗБОРИТЕ