Изборът на новите прокурори за Висшия съдебен съвет стартира утре. Общото събрание на прокурорите е свикано за 2 и 9 юли, като в първата събота ще бъдат изслушани кандидатите, а през следващата ще се проведе гласуването.

Обвинителите избират четирима свои представители във ВСС, а кандидатите са осем, пише Труд.

Съдиите и следователите вече избраха своите представители в следващия състав на ВСС.

Според Закона за съдебната власт (ЗСВ) изборът се смята за редовен, ако са гласували повече от половината от прокурорите, включени в избирателния списък.

Според данните от сайта на ВСС в момента те са 1516. Това означава, че на 9 юли трябва да гласуват поне 759 души, за да има редовен избор. Ако изборът не се случи в неделя - 10 юли, трябва да има нов вот. За да е редовен той трябва да са гласували поне 33% от имащите право на глас, т. е. 500 магистрати.

За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината от действителните гласове. Ако няма такива, при вота на следващия ден за избран ще се смятат онези, получили най-много гласове.

Кандидатите са Красимира Филипова, зам.-главен прокурор, окръжният прокурор на Плевен и председател на Асоциацията на прокурорите Владимир Николов, апелативният прокурор на Варна Владимир Чавдаров, зам.-окръжният прокурор на Ямбол Димитринка Шкодрова-Георгиева, апелативният прокурор от Пловдив Добринка Калчева, Николай Любенов от Върховна касационна прокуратура, Пламен Петков от Софийска районна прокуратура и европейския делегиран прокурор Станислав Стойков.

В концепциите си осемте кандидати са са акцентирали в концепциите си на кариерното развитие, командироването, натовареността и възнагражденията.

За бавните конкурси и атестационни процедури някои от кандидатите за членове на ВСС от квотата на прокурорите предлагат по-активно участие на административните ръководители, други са на мнение, че трябва да има срокове за провеждането им, трети искат връщането на събеседването, четвърти - децентрализация на конкурсите.

Разликата между между възнагражденията на най-ниското и най-високото ниво в прокуратурата също е залегнала в концепциите на кандидатите. Някои предлагат да има основна заплата, която да се допълва от парите за ранг, а други са на мнение, че ръстът трябва да се обвърже с инфлацията. Почти всички искат да отпадне ограничението за допълнително възнаграждение за трудов стаж.

Кандидатите наблягат и на въпроса за избора на административни ръководители. Според някои концепциите на кандидатите са напълно ненужни, защото качествата могат да се преценяват в рамките на изслушването.

Предлага се и общото събрание на прокурорите да издига кандидати за шефове. Има и любопитни идеи, като например да се назначи говорител на ВСС, който да си чати с журналисти, както и магистратите сами да си дават оценка за работата в атестационна процедура.