Листовка и кратка характеристика на препарата срещу К-19 Vaccine Janssen публикува Министерството на здравеопазването.

Това е втората одобрена от Европейската агенция по лекарствата аденовирусна ваксина след тази на "АстраЗенека", но първата, която се поставя в една доза. С нея одобрените ваксини от ЕМА стават четири, отбелязва dnes.bg

Засега не е ясно кога ще започнат първите доставки от нея, но се очаква това да се случи през април. Тя е показана за активна имунизация за превенция на коронавирус при лица на възраст 18 или повече години.

Ваксинацията трябва да се отложи при лица, страдащи от остро тежко фебрилно заболяване или остра инфекция. Ваксинацията обаче не трябва да се отлага при наличие на лека инфекция и/или леко повишена температура.

В листовката пише още, че както при други интрамускулни инжекции, ваксината трябва да се прилага внимателно при лица, получаващи антикоагулантна терапия или такива с тромбоцитопения или някакво нарушение на кръвосъсирването (напр. хемофилия), защото след интрамускулно приложение при тях може да настъпи кървене или образуване на синини.

Продължителността на осигурената от ваксината защита е неизвестна, тъй като тя е в процес на установяване във все още продължаващи клинични изпитвания.

Защитата започва около 14 дни след ваксинирането. Както при всички ваксини, ваксинирането с К-19 Vaccine Janssen може да не осигури защита на всички реципиенти на ваксината.

Безопасността на К-19 Vaccine Janssen е оценена в едно текущо проучване фаза 3 (COV3001). Общо 21 895 възрастни на възраст 18 и повече години са получили К-19 Jaccine Janssen. Медианата на възрастта на участниците е 52 години (диапазон 18-100 години).

Анализ на безопасността е извършен след достигане на медианата на продължителността на проследяване 2 месеца след ваксинирането. Налично е по-дълго проследяване на безопасността >2 месеца за 11 948 възрастни, получили К-19 Vaccine Janssen.

Най-често съобщаваната локална нежелана реакция е болка на мястото на инжектиране (48,6%). Най-честите системни нежелани реакции са главоболие (38,9%), умора (38,2%), миалгия (33,2%) и гадене (14,2%). Повечето нежелани реакции възникват в рамките на 1-2 дни след ваксинирането и са леки до умерени по тежест и с кратка продължителност (1-2 дни).