Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев отговаря на въпроси на Илиана Беновска на пресконференция от 30 септември 2020 г. след представянето на мониторинговия доклад на ЕК за върховенството на закона.

ГЕРБ с мълниеносна реакция за доклада на ЕК! НА ЖИВО

Илиана Беновска: Моля да уточните няколко компонента, първият е – на 5-ти предстои изслушване в ЕП по поставени въпроси, да не влизам в детайли, отнасящи се до политическата обстановка, най-общо, отнасящи се до България. Доколко този доклад ще изиграе озонираща или натежаваща като аргумент за опонентите на управлението тежест?

Втори въпрос – Венецианската комисия ли ще определя темпото не решаването на въпросите, свързани с наблюдаващия прокурор на главния прокурор, с предложенията за промени в конституцията, „Колеви и Колеви“ и т.н. и в тази посока, моля Ви г-н Радев, да се декларира не само собствеността на медиите, а и техните приходи, както всички ние електронни медии го правим, нека и сайтовете да бъдат такива! И последно, вие и БСП един и същ ли доклад четете?

Емил Радев: Би трябвало да четем един и същ доклад, аз цитирах откъси от доклада буквално! Що се отнася до изслушването на 5-ти, аз много се надявам този доклад да бъде взет под внимание, защото що се касае до резолюцията, която ще касае върховенството на закона в България, сигурен съм, че този доклад не е взет под внимание и няма да се вземе, защото проектът за резолюция вече е готов.

За съжаление ЕП няма нужните органи такива, каквито има ЕК, защото ЕК прави този доклад по обективна оценка, в диалог, както с всички държавни органи и от правителството, и от съдебната власт, и с НПО-сектора, разполага с информация, която е достоверна и проверява всички твърдения и факти. За разлика от това стана така, че за съжаление резолюцията на ЕП ще се пише главно по доноси, които заливат през последните 3 месеца ежедневно колегите ми в ЕП.

За съжаление тази резолюция става чисто политическа, защото виждаме, че политическите семейства от България прехвърлиха битката на политическите семейства в ЕП. И виждаме от едната страна крайно леви, социалисти и зелени, а от другата страна ЕНП и консерваторите, лявото и дясното, като явно става, че на практика се използва ЕП в момента да се прехвърли от вътрешнополитически план на външнополитически с цели естествено само вътрешнополитически, за съжаление пак казвам, не толкова обективни данни, защото ЕП няма нужните механизми да извършва скоростни проверки, няма тези органи, които има ЕК, дирекциите, целия този персонал.

И аз много се надявам този доклад да бъде взет под внимание, да бъдат взети под внимание и отговорите, които изпратиха българските власти на въпросите, поставени на изслушването в края на месец август, защото те пристигнаха в началото на тази седмица, когато вече беше готов проектът за резолюция и аз от това, което виждам, те не са били взети по никакъв начин предвид. А те представляват отговори на тези, които всички политически семейства зададоха на българските власти.

Така че това е обективният доклад, това е доклад, който се извършва от доста време по ясни критерии, еднакви за всички държави членки и това, което е в него, аз смятам, че е обективно и оттук нататък това е и целта, за всяка една държава ще има такъв доклад ежегодно.

Илиана Беновска: Не ми отговорихте за Венецианската комисия, тя ли ще определя темпото на промените.

Емил Радев: Поели сме ангажимент да стиковаме въпросите, свързани с независимостта на медиите, борбата с корупцията ...

Илиана Беновска: Главния прокурор?

Емил Радев: Естествено главният прокурор е в независимостта на съдебната система и в цялата тази система, конституцията. Ясно сме поели ангажименти и ги изпълняваме, да стиковаме всички законодателни промени, които са много важни и с Венецианската комисия, и с GRECO, и с ЕК.

Така че ние много съвестно изпълняваме всички свои ангажименти, за да можем от една страна да направим работещо законодателство, съобразено с най-високите стандарти в ЕС.