На 18 и 19 март по покана на министъра на здравеопазването Евгений Желев на официално посещение в България ще бъде Андрула Василиу, европейски комисар по здравеопазване. Визитата е по повод официалното представяне на Здравния интернет портал на Европейския съюз. Комисар Василиу, в чийто ресор попадат и въпросите, свързани с безопасността на храните, ще бъде придружавана от делегация, включваща представители на Генерална дирекция "Здравеопазване и защита на потребителите" към Европейската комисия (DG SANCO).
На 19 март от 9.00 ч. в Министерството на здравеопазването ще се състои среща на министър Евгений Желев с комисар Андрула Василиу и водената от нея делегация. От 10.00 ч. в хотел „Шератон” е планирана среща-дискусия с представители на младежки организации по въпросите на политиката на ЕС по здравеопазване. Ще бъдат обсъдени политиките на ЕС, познанията на младите хора за инициативите в областта на здравеопазването на общностно ниво и др. Комисар Василиу ще представи информация за конференция, посветена на проблемите на младите хора, която ще бъде през юни т.г.
От 11:00 ч. в зала „Средец” на хотел „Шератон» Комисар Андрула Василиу ще представи здравния портал на Европейския съюз. The Health-EU Portal е официалният портал на Съюза в областта на общественото здраве и в него е поместена подробна информация и данни по проблеми и дейности в областта на здравеопазването, които имат международно значение. Основната цел на този тематичен портал е да предоставя на европейските граждани лесен достъп до актуална информация относно дейностите и програмите в областта на общественото здраве на ниво Европейски съюз.
Ще бъде представен и националният здравен портал и системата за електронни здравни записи на българските граждани. Порталът позволява на гражданите да имат достъп до информация за всички лекари, лечебни заведения, в т.ч болници, на територията на България, както и да правят справки за видове медицински услуги, които могат да получават от български лечебни заведения. Те ще могат да намират и информация какви специалисти и лечебни заведения има във всяко населено място.
Порталът предоставя и полезна здравна информация, свързана с конкретни заболявания. Той позволява всеки човек да отваря електронния си здравен картон, в който ще се включва пълна информация за здравния му статус с възможност за незабавен достъп от всяка точка на света. Националният здравен портал беше официално открит от министър Желев на 4.03.т.г. и на практика позволява всеки човек да притежава здравен картон в електронен вид, в който ще се включва пълна информация за здравния му статус с възможност за незабавен достъп от всяка точка на света. /БЛИЦ