Промените в Конституцията на Република България заради Пакта за финансова стабилност ще бъдат разгледани от временната комисия в парламента, която бе свикана специално за промените в основния закон.
Ако измененията бъдат приети, в конституцията ще бъде записано, че Република България провежда предвидима, последователна и устойчива фискална политика.<br /> <br /> Освен това в промените се предвижда измененията или въвеждането на нови данъци върху доходите и печалбите да става с две трети мнозинство от депутатите.<br /> <br /> Промените са част от законодателните мерки, свързани с трите точки от Пакта за финансова стабилност. Първата от тях е ограничаване на бюджетния дефицит до 2% от БВП, която ще бъде записана и в Закона за бюджета. В Конституцията текстът ще бъде без поставяне на конкретна граница, като страната ни ще формира приходите и разходите си &bdquo;при спазване на допустимия размер за бюджетното салдо, определен със закон&rdquo;.<br /> <br /> Изискването за ограничаване на преразпределителната роля на държавата до 40% също няма да бъде записано пряко в Конституцията, а ще бъде гласувано всяка година със Закона за бюджета.<br /> <br /> Най-спорната точка от Пакта за финансова стабилност &ndash; за промените на преките данъци и гласуването на нови данъци върху доходите и печалбите да бъдат с приемани с поне две трети мнозинство в парламента, ще бъде записана в основния закон.<br /> <br /> <br /> <br />