Ловеч и София започват преговори градът на р. Осъм да приеме за депониране еднократно и окончателно до 50 000 т балирани битови отпадъци, предаде кореспондент на БЛИЦ.
Дневното количество отпадъци ще се определи съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда. Преговорите ще стартират след въвеждането на ловешкото депо за отпадъци в експлоатация в началото на ноември т.г. и приключване на процедурата по Закона за обществените поръчки за избор на оператор на депото. <br /> <br /> Ловеч настоява Министерството на околната среда и водите да инвестира 13 270 000 лв. в дейности, свързани с нормалното функциониране на депото и подобряване на екологичното състояние в града. <br /> <br /> 1 800 000 лв. ще са за първоначална организация на депонирането и закупуване на необходимата техника. Останалите 1 950 000 лв. пък ще се вложат за рекултивация на старото сметище, което обгазява Ловеч. <br /> <br /> 5 млн. лв. ще отидат за съоръжението за предварително третиране на отпадъците, което е задължително за стартиране на депонирането. <br /> <br /> Ловеч ще иска и 670 хил. лв. за закупуването на два камиона с полуремаркета за транспорт на битови отпадъци от Летнишка и Угърчинска общини и автометачна машина. <br /> <br /> Необходими са и 1 350 00 лв. и за ремонт на общинския път Ловеч/Севлиево - Горно Павликени. По това трасе ще се превозват софийските бали с боклуци. <br /> <br /> <b>Гергана Димитрова, БЛИЦ</b><br />