Няма в момента спряни пари и не може да има, тъй като по отношение на пътища ние не сме пуснали нито един проект. Това заяви министърът на транспорта Петър Мутафчиев в Русе по повод информациите за спрени пари от Европейската комисия по оперативната програма "Транспорт".
Той каза, че има писмо с указания за работа, но в него не са посочени числа. "Първата задача е по-нататъшно разследване и ясни заключения, които да определят дали е имало някакви действия и конфликт на интереси, за да се гарантира, че нито една процедура за възлагане и сключване на договори не е довела до злоупотреба с пари от Кохезионния фонд. Второ - нов детайлизиран, изчерпателен план за действие спрямо Фонд РПИ, визиращ всяка от нередностите открити от KPMG спрямо съфинансирането от Кохезионния фонд проекти. Това значи втора проверка, която ясно и категорично да каже кое е изпълнено по екшънплана, което преди доста време направихме. И трето, да се изработи актуализирано предписание на системите за управление и контрол на Фонд РПИ след неговото преструктуриране, това което аз казах може би преди месеци", заяви Мутафчиев. /БЛИЦ