МВФ смята, че от замислената национализация на Професионалните пенсионни фондове (ППФ) ефектът ще е много слаб върху огромния дефицит в пенсионната система. Затова пък отрицателният ефект ще е още по-голям, защото ще бъде нарушена тристълбовата структура на българската пенсионна реформа, която фондът намира за адекватна и правилна.
Това заяви Емануеле Балдачи - ръководител на мисията на МВФ, която бе в България от 13 до 25 октомври, за да консултира пенсионната реформа. Неговото мнение е по-скоро&nbsp;от общественото осигуряване в даден момент да се прехвърлят средства към частните пенсионни фондове.<br /> <br /> Това ще е най-справедливо за хората, които са се осигурявали преди 2000 година, когато не е стартирала пенсионната реформа, уточни ръководителят на мисията на МВФ у нас.<br /> <br /> Подобна беше и позицията на работодателските организации, които вчера дори се заканиха да съдят държавата, ако прехвърли част от ППФ за управление в НОИ.<br /> <br /> Фондът препоръчa да се увеличат вноските за осигуровките за пенсии с 2% по първия стълб, до 18%, считано от януари 2011 г.<br /> <br /> Трябва да бъде извършена индексация само на базата на годишната инфлация, а не въз основа на ръста на средната работна заплата.<br /> <br /> Освен това МВФ препоръча да се увеличава с шест месеца на година стажът за пълна пенсия както за мъжете, така и за жените, като се започне още от 2011 г.<br /> <br /> МВФ препоръчва и да се затегне контрола върху получателите на пенсии за инвалидност посредством произволни прегледи на получателите на инвалидни пенсии от медицински комисии на НОИ.<br /> <br /> Същевременно в отговор на демографските тенденции са необходими допълнителни реформи, за да се гарантира финансовата стабилност на системата на общественото пенсионно осигуряване, подчертават още експертите от МВФ.<br />