Десислава Атанасова от ГЕРБ цитира Конституцията по повод Кирил Петков и казуса с канадското му гражданство. Ето какво още написа тя:

Конституция на Република България
Чл. 110. Членове на Министерския съвет могат да бъдат само български граждани, които отговарят на условията за избиране на народни представители.

Кирил Петков няма нужда да разсъждава върху текст на Конституцията и да я тълкува в национален ефир, както счита за удобно, а е достатъчно да я прочете.

Ако някои иска да изпълнява публична власт, трябва да е изпълнил изисквания на законите и Конституцията.
И не, не става въпрос за "някаква бележка", а за нарушение на Конституцията, за която единствено Конституционния съд се произнася, а не Кирил Петков.