Във френската столица днес бе приета съвместна декларация на страните членки на Глобалното ядрено енергийно партньорство /GNEP/ за използване на ядрената енергия за мирни цели като мярка срещу глобалното затопляне.
България е пълноправен партньор в GNEP от 16.09.2007 г. В днешния форум участват делегации от 45 държави. Заседанието на Изпълнителния комитет на GNEP в Париж е под председателството на държавния секретар по енергетика на САЩ Самуел Бодман, а домакин е Френската агенция за ядрена енергия.
В дискусиите на сутрешната сесия бе изразено общото становище, че развитието на ядрената енергетика е единствената алтернатива срещу повишаването на цените на нефта и природния газ и борбата с климатичните промени на планетата, тя допринася за сигурността на енергийните доставки и подобряване на енергийната ефективност. Участниците във форума маркираха и основните проблемни области пред ядрената енергетика - кадровото обезпечаване и крайния етап на ядрено-горивния цикъл, съхранението и преработката на отработеното ядрено гориво.
На следобедната сесия приетата днес декларация ще бъде представена от френския министър на енергетиката Жан Луи Барлоо, след което ще се състои церемонията по присъединяване към GNEP на Армения, Естония, Оман и Мароко. Така държавите членки стават 25.
Ръководител на българската делегация в работата на Изпълнителния комитет на GNEP е директорът на дирекция „Сигурност на електроснабдяването” в МИЕ Васил Хаджиев. От включването си в GNEP България активно участва в работата на Групата за управление и Работните групи по развитие на ядрена инфраструктура и по сигурност на услугите в ядрено-горивния цикъл. Страната ни е равностоен партньор при обсъждането на въпросите за условията на разширяване на мирното използване на ядрената енергия по начин, който осигурява ядрена безопасност и сигурност и намалява риска от разпространение на ядрени материали. Приетата днес декларация цели постигане на значително намаляване на общите емисии на парникови газове чрез развитието на ядрената енергетика заедно с прилагането на други ефективни мерки като съхраняване на енергията, подобряване на енергийната ефективност и нарастване на използването на възобновяеми енергийни източници. /БЛИЦ