Министърът на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов съобщи, че вече е подписано споразумение между България и Италия за съвместна работа по изграждането на транспортен коридор № 8. Целта на коридора е да се възстанови старият път на движение между Европа и Азия.
Транспортният коридор тръгва от италианската област Пулия, преминава през Италия, Албания, Македония, България, Молдова, Русия и се свързва с транспортния коридор на Азия. Коридорът включва железопътен, автомобилен и морски транспорт в района на Черно море. &bdquo;На следващото заседание на Министерския съвет ще предоставя информация за идеята да възстановим един стар път на движение, който е съществувал между Азия и Европа преди повече от 2000 години. Идеята е, както казаха и колегите от Италия, този транспортен коридор, който минава покрай Италия през Албания Македония и България, и продължава край Черно море, да формираме възможността всички региони по протежение на този транспортен регион да имат възможност да кандидатстват с определени проекти за изграждане, както на културна, социална и техническа инфраструктура. Основния и най &ndash;важен въпрос е изграждането на самия Коридор № 8&rdquo;, заяви министър Гагаузов. По думите му проектът е получил пълна подкрепа от страна на италианското правителство. &bdquo;В провинция Пулия е съставена специална група и ако успеем да наложим приемането му от Европейската комисия като еврорегион, това означава, че в следващ планов период е възможно той да има и самостоятелно финансиране на базата на програмите, които ще бъдат представени за да формираме този еврорегион. Развитието на транспортния коридор ще помогне за връзка с магистралите в Азия, както и с транспортните коридори на север за Европа и на юг за Азия&rdquo;, добави министър Гагаузов. Според него, със създаването на Коридор № 8, по протежението на този регион ще се развият най-вече туристическите пътувания, круизният туризъм, обменът на товари и ще се привлечат повече туристи по Черно Море. /БНР<br /> <br />