„Уважаеми хора на труда, За мен е удоволствие да Ви поздравя по повод 1 май – Международния ден на труда. На този ден празнуваме солидарността на хората, които се трудят, създавайки блага за себе си или за другите хора. Историята на празника е свързана с международното социално движение от 19 век и работническите протести за зачитането на социалните права на трудещите се. В България 1 май е официален празник от 1939 г.“, това написа социалният министър Бисер Петков.

„Честването на Международния ден на труда традиционно поставя във фокуса на общественото внимание въпроса за достойното заплащане. Темата за увеличението на доходите чрез повишаване на заетостта и производителността на труда е приоритет и за правителството. В началото на третата година от мандата на кабинета уверено мога да заявя, че активно работим за постигането на тази цел и резултатите са налице. Данните на Националния статистически институт показват, че през 2018 г. заетостта в България се е увеличила до рекордните 72,4% за възрастовата група 20-64 години. В същото време безработицата се понижи до 5,2%, което е исторически най-ниското й ниво.

Паралелно с това усилията ни са насочени към реално повишаване на доходите и стандарта на живот на работещите. За постигане на тази цел Правителството провежда последователна политика за ускорено нарастване на размера на минималната работна заплата, чието повишение е фактор за намаляване на бедността сред работещите. От началото на 2019 г. нейният размер беше увеличен от 510 лв. на 560 лв., което бележи ръст с почти 10% спрямо 2018 г. и с 21,7% в сравнение с 2017 г. По-високият размер на минималната работна заплата повишава доходите на над 450 000 работещи. Към края на 2018 г. средната заплата в страната достигна 1135 лв., което е ръст с близо 10% на годишна база.

Във връзка с динамично настъпващите промени в света на труда активно работим заедно със социалните партньори за усъвършенстване на трудовото законодателство. Новата реалност налага необходимостта от по-нататъшно развитие на индустриалните отношения и прилагане на подход, основаващ се на взаимно признаване и приемане на интересите на работниците за достоен труд, наред със стратегическите интереси на бизнеса. Само по този начин ще се намерят балансирани и устойчиви решения за преодоляване на основните предизвикателства, пред които сме изправени – запазване на заетостта, усъвършенстване на колективното договаряне, подобряване на условията на труд, достойно му заплащане, повишаването на квалификацията и производителността на работната сила и увеличаването на конкурентоспособността на предприятията. Ето защо е необходимо да се възползваме от възможностите, предоставени от настъпващите промени, за да осигурим икономическа сигурност, равни възможности, социална справедливост и достойни условия на труд за всички работещи.

Пожелавам на всички трудещи се българи много здраве, оптимизъм и удовлетворение от работата! Нека се обединим в добри дела и да уважаваме труда на всеки от нас!

Честит празник!“, написа още министърът на труда и социалната политика.