Вицепремиерът Меглена Плугчиева обяви, че Министерство на правосъдието ще направи специална проверка за забавянето на четири проекта по попрограма ФАР , заради което съдебната система може да загуби милиони евро. Проектите са стартирали през 2006 г. Внедряването на системите за свидетелствата за съдимост, управление на съдебните дела от документнооборотите и единната регистърна система трябва да приключи до края на тази година.
 Министърът на правосъдието Меглена Тачева коментира, че още при встъпването си в длъжност е разпоредила финансов одит и че според нея по-скоро не става дума за злоупотреби, а за не добра подготовка на проектите. Според Тачева не всички проекти са необходими на министерството и на съдебната система и не бива на всяка цена да се усвояват евросредства, ако това няма да бъде от полза за системата. /БЛИЦ