Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка наложените на 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически лица от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ на основание Глобалния закoн "Магнитски" за отговорност при нарушаване на човешки права провежда своето първо заседание.

Дневният ред на заседанието предвижда приемане на вътрешни правила за организацията и дейността на комисията, както и изслушване на финансовия министър Асен Василев, пише novini.bg. 

Правилата за работа на временната комисия бяха приети с пълно мнозинство. 

По време на заседанието стана ясно, че министър Василев ще представи пред депутатите класифицирана информация и всички госто и журналисти бяха поканени да напуснат залата. 

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ