Надявам се, че през септември България и Румъния ще се присъединят към пространството на двуетапен режим. Това заяви след заседанието на Съвета “Правосъдие и вътрешни работи” в Брюксел министър Цветан Цветанов.
По думите му, без мнения против, Съветът е приел през септември да гласува присъединяването на България и Румъния към Шенгенското пространство. Той съобщи, че се е срещнал с холандския министър по имиграцията и по въпросите на бежанците Герд Лерс. <br /> <br /> &bdquo;Оценката, която се дава за реалното състояние днес на България и на Румъния, ни обнадеждава за промяната в позицията на Холандия, трябва да разясняваме на нашите холандски партньори предприетите мерки&rdquo;, заяви Цветанов.<br /> <br /> Той отбеляза, че министрите са решили да бъдат изготвяни годишни отчети как държавите в Шенген спазват критериите за членство в зоната. Обсъдени са и предприетите от Гърция мерки за охрана на външните граници на ЕС. <br /> <br /> Цветанов съобщи, че операция &bdquo;Посейдон&rdquo; на Агенцията на ЕС за координация на оперативното сътрудничество по европейските граници &quot;Фронтекс&quot; ще продължи и през следващата година. В нея участват и представители на Холандия. Тема на разговор по време на заседанието на Съвета са били и мерките срещу трансграничната организирана престъпност и общите усилия в областта на киберсигурността. <br /> <br /> Транзитиращите и гастролиращите банди са посочени като основни заплахи. По време на заседанието министър Цветанов е поставил въпроса за получаването на по-бързи отговори на следствените поръчки по дела срещу групи, заподозрени в измами с ДДС. Според него скоростта на изпълнението на поръчките възпрепятства по-бързото правораздаване по такива престъпления. <br /> <br /> Министрите на вътрешните работи са обсъдили и информационният обмен между европейските служби, като е уточнено, че той трябва да бъде в реално време, а файловете на Европол да съдържат максималната възможна информация за оформянето на анализи, какви са предизвикателствата и заплахите на отделните държави.<br /> <br />