Корупцията в правителството и полицията е всеобхватна, практически безнаказана, част от обществото.
Това пише като извод в докладите си американската частна разузнавателна фирма STRATFOR, наричана още &quot;Сенчестото ЦРУ&quot;. Става въпрос за доклада й за България от 2008 г.. Кореспонденцията на фирмата е публикувана днес от Wikileaks, а може да се види и на партньорския сайт у нас &quot;Биволъ&quot;.<br /> <br /> Разузнавателната фирма поддържа и периодически обновява типови документи с комплексни критерии за оценка на страните, обект на инвеститорски интерес. Такова проучване е изготвено за България през 2008 г. и представлява въпросник с оценки по точкова система. Най-шокиращите данни за България са в графата престъпност. <br /> <br /> SRM-докладите на STRATFOR се състоят от 7 части: Престъпност, Терор и Въстания, Политическа и регулационна среда, Международно напрежение, Неправителствени организации, Профсъюзи, Природни бедствия. Всеки документ представлява въпросник с оценки по точкова система. Дадена е и общата тенденция към подобряване или влошаване на ситуацията спрямо предишния период на проучването. Данните са обобщени в отделен документ с цветна скала - червен цвят за негативна ситуация и зелен за позитивна.<br /> <br /> Най-шокиращите данни за България са в графата &ldquo;Престъпност&rdquo;. <br /> От нея потенциалният инвеститор научават следното:<br /> <br /> - организираната престъпност е инвазивна и играе голяма роля в правителството и бизнес операциите.<br /> <br /> - сигурността в пристанищата е нулева. Мафията владее портовете и ги ползва постоянно за контрабанда и други престъпления, които не се докладват и остават без противодействие.<br /> <br /> - сигурността по пътищата и железниците е отчайваща - контрабандата и други престъпления не се докладват и няма противодействие.<br /> <br /> - кражбите на карго са чести, включват насилие и са значителен проблем за прекъсването на веригата на доставките.<br /> <br /> - корупцията в правителството и полицията е всеобхватна, виртуално безнаказана, част от обществото.<br /> <br /> - организираната престъпност контролира изцяло веригата за доставки;<br /> <br /> - чуждестранните компании са редовна мишена за организираната престъпност. Поне веднъж месечно те са жертва на рекет, негативни пиар кампании, физически нападения срещу компанията и нейните служители.<br /> <br /> Политическата и регулаторна рамка се характеризира с относителна политическа стабилност, но и с повсеместна бюрокрация. Наблюдават се внезапни кампании на гласовит икономически национализъм, свободни интерпретации на законите, преференциални принуди за фирмите, слаба централна власт и произвол от страна на местните власти.<br /> <br /> Присъединяването към ЕС не е променило картината, отчита обобщаващият документ. Това, че са приети промени в законите, не означава, че ще бъдат приложени - смята анализаторът на STRATFOR и дава негативна тенденция в тази част на проучването.<br /> <br /> Добри новини за инвеститорите има в графите за тероризма и въстанията. България не е обект на терористични нападения, които могат да повлияят на гладката работа на бизнеса. Умерен е рискът от природни бедствия (наводнения по Дунав и слаб риск от земетресения).<br /> <br /> От профсъюзите не могат да се очакват особени проблеми. Влиянието им в бизнеса е умерено, а икономическото и политическо влияние на синдикатите и слабо. Стачките са рядкост и протичат без насилие. Профсъюзите са сговорчиви и предпочитат да се договарят и да лобират. Законите за синдикалната дейност са направени &quot;от правителството и за правителството&quot;. Намалява броят на работниците, които членуват в синдикати.<br /> <br /> Неправителствените организации също са беззъби, без влияние върху решенията на правителството и законодателите в областта на корпоративната политика.<br /> <br /> Добре е оценена и международната стабилност, липсата на конфликти и военни действия със съседни страни, но инфраструктурата за импорт/експорт и енергийните доставки получава голяма черна точка, заради липсата на независимост и на резервни мощности. Проблем са и лошите комуникации по море, реки, пътища и железопътен транспорт.<br /> <br /> Проучването на STRATFOR е изготвено през 2008 г. и е актуализирано за последен път през юни 2009, преди последните парламентарни избори. Към този момент в страната все още имаше приток на чуждестранни инвестиции, преди кризата да пресуши инвеститорския интерес. Вероятно това е и причината документите да не са осъвременени през последните три години.<br /> <br /> Цялостното впечатление от този доклад за България е, че става дума за страна с инфраструктура от Третия свят, държавно устройство в полза на бюрократи и корумпирани политици, без гражданско общество, завлядяна от мафията, но и с някои достойнства: не е в състояние на международна или гражданска война и не е огнище на тероризъм и земетресения.<br /> <br />