Законопроекта за училищното образование и предучилищното възпитание е отново в дневния ред на правителственото заседание днес. Миналият четвъртък в отсъствието на премиера той не бе одобрен, като вицепремиерът Емел Етем, която председателстваше заседанието, отложи гледането му и поиска становище от съвета по етническите и религиозните въпроси, а вносителят Даниел Вълчев напусна заседанието.
Кабинетът ще обсъди и законови промени, които да дадат права на читалищата да развиват допълнителна стопанска дейност, така че да получават повече пари. Помещенията им обаче няма да могат да се дават под наем за хазартни и нощни заведения, за дейност на нерегистрирани религиозни общности или пък за постоянно ползване от политически партии и организации.
За да не се стига до конфликт на интереси, ръководителите на читалищата няма да имат право да ползват имуществото. Забраната важи и за техните семейства. /БЛИЦ