Някъде в неговото детство има дефицит на родителско внимание. Това е едно бившо дете,  което е изтърпявало някакво страдание назад във времето. Такова становище изрази психологът Мадлен Алгафари по повод двойния убиец Викторио Александровв студиото на "Офанзива" по Канал 3.

,,Тези хора действително вярват, че спасяват близките си от нещо, затова първо убиват тях и после себе си. В такъв случай може да се търси депресивна база'', допълни Алгафари.

 ,,Има налудничав елемент в неговата патологична ревност. Задължително трябва да има лечение. Лошото обаче е, че при такива хора няма съзнание за болест, поради и което те не търсят специализирана помощ'', поясни специалистът.

,,Когато има проблеми в някое семейство, това означава, че двамата партньори не са пораснали, тоест нямат зрялост. За жалост все още има немалка маса от семейства, където насилието е обичаен начин на възпитание. Всъщност такива родители са по-слаби от детето'', заяви тя.   

,,Родителството иска знание и зрялост. Здравето, както физическото, така и психологическото зависи как са протекли първите 7 години на човек'', завърши Мадлен Алгафари.