Днес сутринта се състоя официалното откриване на напълно обновената общинска детска градина „Дружба“ в кв.Миньор на гр. Бобов Дол.

Тържественото мероприятие се проведе под патронажа на кметицата на Община Бобов Дол г-жа Елза Величкова в двора, който беше изпълнен от много гости.

Сградата на детското заведение беше санирана, подменени бяха всички дограми. Извършването на големия ремонт стана възможно благодарение на получено финансиране по Програмата за развитие на селските райони.

За да не се използват в обновените стаи старите мебели, от ТЕЦ Бобов Дол решиха да отделят сериозна сума, с която закупиха нови.

Дружеството закупи цялото необходимо оборудване за детската градина, напълно нови детски креватчета, столчета, масички, шкафчета, играчки и други.

Освен официалните гости и представителите на Общината, на събитието по откриването на ремонтираната и напълно обновена Детска градина „Дружба“ присъстваха и изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов Дол инж. Любомир Спасов и председателят на Борда на директорите Кристина Лазарова.„Радвам се, че намерихме възможност да отделим средства за закупуване на ново обзавеждане за детска градина „Дружба“. В изпълнение на социалния ангажимент на ТЕЦ Бобов Дол към гражданите на Югозападен район, решихме да направим това дарение в името на нашите деца!

Пожелавам на възпитаниците на детската градина весело и изпълнено с игри лято и от есента с удоволствие да се учат и да играят в обновената сграда на детската градина!“ каза изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов Дол инж. Любомир Спасов.