„В най-кратки срокове се стремим да премахнем мазута, който използваме в дейността по производство на енергия, като планът е той да бъде заменен с много по-екологичния природен газ.“ каза изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов Дол инж. Любомир Спасов.

Процедурата е стартирала, в момента се разработва проект за връзката, която трябва да бъде осъществена между ТЕЦ Бобов Дол и газопровода за Македония.

„Първоначалните ни инвестиционни намерения са за количества природен газ, които този газопровод може да гарантира самостоятелно.“ каза инж. Спасов.

Според ръководителят на Централата, се очаква ТЕЦ Бобов Дол да бъде газифициран до началото на предстоящата година.

„Газифицирането до голяма степен ще облекчи дейността на ТЕЦ Бобов Дол. Предимствата на природния газ са много и ще Ви изброя само основните. Ценово природният газ е доста по-евтин от мазута, по-лесен за транспорт и съхранение, както и е ресурс без прекъсване на доставките за разлика от мазута.

Ползите от екологична гледна точка ще бъдат огромни, защото от комина вече няма да излиза никакъв дим при разпалване. С внедряването на природен газ ще се спестят и средства, защото ще се намалят разходите на половина.

Проектът за газифициране е част от инвестиционната програма на ТЕЦ Бобов Дол, свързана с изпълнение на изисикванията на Европейския съюз за по-чисто производство на енергия и целта на Зелената сделка, според която в рамките на няколко години въглищните мощности трябва да бъдат изведени от експлоатация.

В тази връзка ТЕЦ Бобов Дол започна производство на енергия от биомаса и работи по проекти за преминаване на природен газ. От Централата преди време обявиха намеренията си да направят огромен фотоволтаичен парк върху сгуроотвал, а вбъдеще са амбицирани и да въведат и зелен водород като основно гориво в дейността на дружеството.

„За да изведем въглищните мощности от експлоатация, трябва да създадем подходящи екологични алтернативи, тъй като потреблението на електрическа енергия се увеличава и то трябва да бъде задоволявано с все по-голямо производство. Целта на всички проекти е да запазим или увеличим капацитета за производство на електрическа енергия.“ каза инж. Спасов.