Еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта на деца отпуска община Генерал Тошево.


Сумата е в размер от 200 лв. за първо дете до 1 000 лв. за трето дете. Програмата е приета с решение на Общинския съвет в добруджанската община и цели подпомагането на младите семейства, живеещи на територията ѝ.

Право да получат еднократна парична помощ имат родители на новородено дете или осиновители, които към момента на подаване на декларация за кандидатстване имат постоянен и настоящ адрес на територията на община Генерал Тошево. За да имат право да кандидатстват, двамата родители трябва да имат завършено най-малко средно образование.

Еднократната помощ може да се поиска при раждане/осиновяване на дете в срок от 120 дни, считано от датата, на която е родено/осиновено детето. Размерът на помощта от 200 до 1 000 лв. е в зависимост от броя на децата в семейството, както и от степента на образование на родителите.