Жители на планинското село Мартиново в Чипровския Балкан сигнализираха за тонове незаконно изхвърлен боклук по пътя към красивата местност "Езерото".

Хората са инициирали подписка, подготвят се документи, за да може по законов ред да бъде подадена жалба до съответните институции. Тя ще бъде до Община Чипровци, РИОСВ-Монтана, МОСВ и няколко природозащитни организации.

От там минава пътят към единственото езеро в Западна Стара планина и има много туристи. Те споделят, че са потресени от гледката.

Наблизо от това място в планината е имало старо сметище, което преди няколко години е премахнато. За сметка на това се появява незаконното сметище. От общината са заявили, че нямат средства мястото да бъде разчистено. Очаква се решение на проблема.