Обезпокоителен сигнал за една от големите куриерски фирми в страната стресна хилядите потребители на компанията, а нейната реакция не закъсня. Сигналът е подаден от читател на Читател на Plovdiv24.bg

"За мое голямо съжаление, като получател на пратка, а и на изпращащото лице, установихме каква измамна практика може да се практикува от страна на куриерските фирми", така започва описания от читателя казус.

"Изпращачът, както и аз, като получател, проверяваме в онлайн платформата на куриера, че изпращаната стока ще бъде доставена на цена около 14 лв.

В офис на куриерската фирма е потвърдена цена от приблизително 17 лв. за доставка, което е в границите на нормалното. В издадената товарителница няма данни колко ще струва доставката!

На следващия ден получавам, че цената за доставка е 76,78 лева! Цената за доставка е променена от трето лице в разпределителен център в Стара Загора понеже имало такава практика.

Оттук нататък започват проблемите. Получателят на стоката е съвсем естествено да се откаже от доставката, която е четири цяло и пет (4,5) пъти по-висока от обявената и проверена цена. От друга страна този, който изпраща стоката, застава пред дилемата да плати 153.56 лв., за да му върнат стоката обратно, която струва 55 лева или да се откаже от нея и тя да бъде предадена за унищожаване от страна на куриерската фирма.

Започна се звънене по телефони, за да се подават оплаквания към съответния център за обслужване на клиенти, но все още не е ясно каква ще бъде цената за доствка!!! По данни подадени ми от изпращащото лице, служители са му заявили, че коригирата цена се очаква да е около 30лв!!!

На мен това ми се струва като една голяма измамна схема, в която може да попадне всеки един гражданин".

А ето какъв коментар правят и от "Спиди" за това как се формира цената на доставка:

"Куриерските услуги са неуниверсални пощенски услуги, които се извършват в съответствие със Закона за пощенските услуги. Съгласно този закон всеки пощенски оператор, какъвто е и "Спиди“ АД, изготвя задължително Общи условия на договора с потребителите. Куриерските услуги се предоставят в съответствие с тези Общи условия, като индивидуален договор не е необходимо да се сключва.

Общите условия по закон съдържат изискванията за форма, размери, тегло и опаковка на пощенските пратки, начин на заплащане, правата и задължения на потребителите и на пощенските оператори, процедури по рекламации и обезщетения с конкретни размери и срок за изплащане, както и много други съществени условия по извършването и ползването на пощенските услуги.

Тези Общи условия преди влизането им в сила подлежат на съгласуване с Комисията на защита на потребителите, както и на одобрение от Комисията за регулиране на съобщенията. Отново съгласно закона, Общите условия се обявяват на достъпно място в офисите на пощенските оператори и се публикуват на страниците им в интернет, така че да бъде осигурена информираността на потребителите.

Законът изисква от операторите да уведомяват Комисията за регулиране на съобщенията и за цените, на които предлагат пощенските услуги, както и да ги обявяват на достъпно за потребителите място и да ги публикуват на страниците си в интернет.

Действащите към момента Общи условия на договора с потребителите на неуниверсални пощенски услуги, предоставяни от "Спиди“ АД, са съгласувани с КЗП и одобрени с Решение №144/15.04.2021 на КРС. Бихме искали да обърнем внимание на няколко разпоредби от приложимите Общи условия, които имат отношение към казуса, визиран във Вашия имейл:

Точка 25: "Всички пратки след приемането им могат да бъдат претеглени и измерени контролно в складове на Оператора. При установена разлика с попълнените от Потребителя или по негови указания тегло и размери, Операторът извършва служебна корекция на електронната товарителница и претарифиране, като Потребителят дължи цена за услугата, която съответства на реално установеното тарифно тегло на пратката съгласно действащата Тарифа на Оператора.“

Точка 41: "При определянето на цената на всяка куриерска услуга (включително на допълнителните услуги), се прилага Тарифата на Оператора, действаща към момента на приемане на пратката. ….“

Точка 44: "Всяка пратка се измерва по нейното физическо и по нейното обемно тегло. Обемното тегло се определя при съотношение, което към датата на приемане на настоящите ОУ е 1 кубически метър = 200 кг. Тарифното тегло на пратката, по която същата се таксува, е по-високото между физическото и обемното тегло. Операторът има право да извърши контролно замерване и претарифиране на услугата, ако установи несъответствие на пратката с данните, подадени от Потребителя при съставянето на товарителницата, или по-високо обемно тегло от физическото такова.“

Точка 45: "Операторът има право да определя и включва в цената на куриерската услуга допълнителни такси и надбавки към основната цена, произтичащи от специфичните условия на услугата (напр. при избор на доставка от/до адрес), обработката (напр. за обработка на тежки пратки или товароразтоварни операции, уточнение и корекция на неточен/непълен адрес на получателя след приемане на пратката) или на доставката (напр. към определени адреси или отдалечени/труднодостъпни дестинации, за тол такса, за доставка в непълен работен ден или в официални почивни или празнични дни) като същите са посочени по вид и стойност в Тарифата на Оператора.“

Точка 36: "Когато Операторът не може да достави пратка поради това, че получателят отказва да я заплати, получателят отсъства или е непознат на посочения адрес, получателят е починал, адресът за доставка е неверен, непълен или несъществуващ, пратката не е потърсена от получателя след уведомление от Оператора, както и поради други обективни причини, Операторът връща пратката на подателя за негова сметка. В този случай пратката се пренасочва служебно към офис на Оператора и след 7-дневен престой се връща на подателя, като последният дължи заплащане на услугата в двете посоки. Операторът не носи отговорност при отказ на подателя да получи обратно пратката и да заплати услугата, както и при невъзможност пратката да му бъде доставена.“

Всеки потребител има възможност да провери цената на куриерската услугата, която го интересува, чрез електронен калкулатор, достъпен на сайта на "Спиди“ АД. Доколкото цената на куриерската услуга се формира от много и различни фактори – вид на основната услуга, вид на допълнителните услуги, физическо тегло на пратката, параметри на пратката – височина, ширина, дължина, разстояние на доставката, населено място, от което се взема/в което се доставя пратката и т.н., разбираемо е, че ако потребителят въведе само част от тези данни или въведе неверни такива, калкулаторът ще изчисли некоректна цена.

Когато потребителят се съмнява, че цената на услугата е некоректна, той има възможност да подаде рекламация към пощенския оператор. Подробна информация как може да се направи това е поместена на сайта на оператора www.speedy.bg. При постъпване на подобна рекламация се извършва проверка на тарифирането и, ако се установи, че то е некоректно, на причините довели до това. В случаите, когато има некоректно тарифиране, по причини, за които операторът отговаря, цената се коригира и се предприемат необходимите действия, така че потребителят да не бъде ощетен.

Съгласно изискванията на българското законодателство не можем да коментираме публично конкретна доставка или рекламация, но се надяваме гореизложената информация да отговаря на поставените във вашия имейл въпроси.

С уважение,

Екипът на "Спиди"