• ТЕЦ МАРИЦА 3 Димитровград изпълни обещанието да дари измервателни станции на Общината. Общински съветници начело с главния еколог определиха местата им.
  • Гражданите ще следят в реално време качеството на въздуха на сайта на Община Димитровград още от декември

Преди месец от ТЕЦ Марица 3 обещаха да дарят 2 измервателни станции на Общината. Целта е измерване на качеството на въздуха с по - съвременни уреди. Към днешна дата станциите са факт, а лицензирана фирма ще ги монтира до дни в града. Мястото им е определено от комисия от общински съветници, в чийто състав е и главният еколог на Общината – Пламен Митков. Веднага след това хората ще получат възможност да наблюдават данните от тях в реално време 24 часа в денонощието на сайта на Общината. Очаква се това да се случи още през първата седмица на декември.


Близо 30 годишна измервателна станция, заустена в низината на междублокови пространства може да изкривява данните за качеството на въздуха

В момента градската станция е основният източник на данни за качеството на въздуха. Тя е монтирана през 1993 година и вече почти 30 години не е сменяно мястото и, нито е подменяна. Според специалисти еколози на всеки около 3 години е необходимо комисия да прави оглед на местоположението на която и да е измервателна станция, пред бързо променящата се инфраструктура. За тези близо 30 години около мястото на поставянето и са застроени множество високи сгради и тя на практика остава в низина, в която няма никакво движение на въздуха.

Това означава, че липсата на проветрения може да изкривява данните, дори и без да отчитаме преклонната възраст на уреда. В потвърждение на този факт е и мобилната станция, която обикаля в града в периода от първата седмица на октомври до първата седмица на ноември и която не отчита нито едно превишение в нито една минута от денонощието, докато градската показва катастрофални данни. Мобилната станция е в Димитровград след среща при Областния управител, на която администрацията съвместно с МОСВ и по настояване на ТЕЦ – а взема решение за установяване на истинската причина за замърсяването.

Проблемът с това, че местоположението на градската станция може да изкривява картината е споделян от множество различни експерти, но промяната на точно това местоположение се оказва сложна процедура. За това добавянето на 2 нови модерни измервателни станции е толкова важно за установяване на коректните данни.

Последният пример е от последните дни. РИОСВ правят проверка и замервания в ТЕЦ Марица 3 Димитровград в деня, в който са отчетени големи превишения на градската станция без да отчетат и процент отклонение от нормите на централата.

Чисто новите 2 измервателни станции ще покажат дефектира ли градската станция или изкривява ли се картината от мястото, на което е поставена. Ще покажат до колко основателни са тревогите на димитровградчани и вероятно ще насочат към това, ако има замърсяване от къде идва то.
Нито едно отчетено замърсяване от почти ежедневните проверки на РИОСВ в ТЕЦ Марица 3 Димитровград

Любопитен е и фактът, че при почти ежедневните проверки на РИОСВ, откакто е възобновил работата си ТЕЦ Марица 3 няма нито едно установено превишаване на нормите. Единствената санкция е за аварийно изпускане на дим от комин, от който не би следвало за много кратък отрязък от време, без това обаче да се отразява на екологичните му норми.