Обществена поръчка с прогнозна стойност 981 000 лв. без ДДС за рехабилитация и реконструкция на част от улица „Бузлуджа“ и улица „Подп. Калитин“ в Димитровград. Toва обявиха от местната администрация.

Заложено е цялостно преасфалтиране. Нови тротоари ще има по цялата дължина на трасето.


Предвидено е ограждането на дърветата по тротоара с бетонови бордюри 8/16 см и изкореняването на тези, които се намират на пътното платно. Планувано е изграждане на водопровод ПЕВП ф110х9.1 мм с обща дължина 842.90 м, изграждане на нова тръбна кабелна система с кабелни шахти за разполагане на силови и съобщителни кабели. с два клона (Още – ТУК!).