Птичи грип е установен в обект за отглеждане и угояване на патици мюлари в с. Дрангово, общ. Брезово, облaст Пловдив. Там се отглеждат около 8 000 екземпляра.

Около засегнатия обект са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попадат - с. Дрангово и с. Отец Кирилово, общ. Брезово, обл. Пловдив и 10-километрова наблюдавана зона, в която попадат - с. Зелениково, с. Златосел, с. Пъдарско, с. Борец, с. Стрелци, с. Върбен, с. Чоба; гр. Брезово и с. Болярино, общ. Брезово, обл. Пловдив, както и гр. Раковски и кв. Генерал Николаево, гр. Раковски, общ. Раковски, обл. Пловдив.

С цел ограничаване на заболяването и недопускане на неговото разпространение, ще се предприемат действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обекта.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук