Експертите разказаха за почистващите свойства на бензина A-100. Експертите обясниха може ли горивната система да се почисти с бензин с високо октаново число, например A-100, тъй като има такива свойства.

А-95 се различава от А-100 по октановото число, което определя детонационната устойчивост на горивото, обясниха експерти.

Колкото по-висока е тази стойност, толкова по-голяма е антидетонационната устойчивост на горивото.

Въздушно-горивната смес, изгаряща в камерите на двигателя, е склонна към детонация. Целият процес се отразява негативно на цилиндрите и буталата, което в крайна сметка може да доведе до повреда на агрегата.

Бензинът с по-високо октаново число намалява това негативно влияние.

За да научите повече, посетете auto.blitz.bg.