В Шотландия децата на четиригодишна възраст ще могат да определят джендъра си в училище без нуждата от съгласието на родителите, съобщава вестник Daily Mail, позовавайки се на препоръките на шотландското правителство за началните училища, споделят от focus-news.net

Съгласно тези препоръки учителите трябва да подкрепят и изслушват всеки ученик, който реши да смени пола си. Както отбелязва вестникът, основната цел са началните училища, където учат деца от четиригодишна възраст, тъй като „припознаването и развитието на половата идентичност може да се случи в ранна възраст“.

„Някои млади хора изучават половата си идентичност още в началното училище. Основните училища трябва да могат да посрещнат нуждите на тези подрастващи, за да им осигурят безопасна, инклузивна и уважителна учебна среда“, се казва в ръководството.

Учителите са инструктирани да не задават въпроси на дете, което твърди, че иска да промени пола, а вместо това да попитат какво ново име и местоимение да използват, когато се обръщат към него. Достатъчно е един ученик просто да информира неофициално, че иска да използва различно име и това не е необходимо да се записва в личното му досие.

Преподавателите обаче се съветват да попитат дали членовете на семейството им знаят, че детето има съмнения относно своята полова идентичност, но самият учител не трябва да се свързва с родителите на ученика.

Основните и средните училища също се насърчават да включат книги за смяна на пола в учебната програма, да позволят на учениците да изберат коя съблекалня или тоалетна да използват и да обмислят въвеждането на полово неутрални училищни униформи. Насоките изрично посочват, че нито един шотландски закон не задължава хората да използват тоалетни, които съответстват на пола, определен при раждането им.

Както отбелязва Daily Mail, ръководството вече бе характеризирано публично като „шокиращо“, предвид това, че спазването му от училищата ще позволи на децата да вземат съдбоносни за живота решения на твърде млада възраст.

„За да бъдете транссексуални, трябва да бъдете диагностицирани с „джендърна дисфория“. Какво си мислят? Родителите ще бъдат много загрижени, след като прочетат този документ“, казва Марион Колдър, директор на шотландската кампания „За жените“.

Министърът на образованието на Шотландия, Шърли-Ан Сомървил обаче отбеляза, че „това ръководство е за това как училищата могат да подкрепят транссексуалните млади хора, като същевременно гарантират, че правата на всички ученици се зачитат изцяло“. В същото време Сомървил подчерта, че не насърчава транссексуалния преход.