Италианският шоколад печели все повече привърженици по света, ако се съди по непрекъснато нарастващите печалби от износ на шоколадената индустрия на Апенините.
Въпреки всеобщата финансова криза производството на шоколад и шоколадови изделия се увеличава все повече, съобщиха италианските медии. През 2007 тя е достигнала 260 800 тона. Износът на италиански шоколад пък е двойно по-висок от вноса на шоколад в Италия.
Тези дни в Перуджа се проведе и едно от най-известните събития в тази сфера в Европа - Eurochocolate, където участваха над 200 фирми за производство на шоколад. На форума бяха предложени от различни видове шоколад до кръгли маси с експерти, които дискутираха за позитивните страни на шоколада. /Pronto Sofia