Близо 100 милиарда евро не са влезли в италианската държавна хазна през миналата година заради неплатени дължими данъци и социални осигуровки. Според изчисленията на финансовия всекидневник "Соле 24 оре" това са суми, които не са се влели в хазната от сивата икономика.

Предполага се, че нейните печалби достигат 16,9 % от БВП на страната. Въпреки гигантските си размери стойността на неплатените данъци е по-ниска от 115-те милиарда евро за 2006 г. Това означава, че се наблюдава известен спад в сивата икономика. Почти две трети от 100-те милиарда неплатени евро идват от недекларирани данъци на физически лица, както и от несъбрани социални осигуровки. Данъчното "бреме" е наистина поразяващо в Италия - според Центъра за изследвания на Конфедерацията на индустриалците през 2008 г. то достига 51,8 на сто от доходите на честните данъкоплатци. /ПронтоСофия