Ако се вярва на писанията в Библията, то краят на света ще се случи едновременно със страшна война и ужасни природни бедствия. Християните вярват, че преди Второто пришествие на Исус Христос, Антихристът ще дойде на Земята, за да унищожи нашия свят за седем години, съобщават световните издания.

Професор Том Майер е заявил, че Библията ясно описва хронологичния ред на събитията, които ще указват, че краят на света е започнал. Първото събитие ще бъде, когато Исус ще се появи на небето, но още няма да е слязъл на земята. Той ще вземе при себе си всички онези християни, които вече са умрели.

Библията не казва кога точно ще се случи това. Също така, не се посочва колко точно време ще има между появяването на Христос и момента, когато Антихристът ще управлява на Земята.

Заслужава да се отбележи, че част от християните са сигурни, че ситуацията с коронавируса вече е първият знак, че библейското пророчество започва да се сбъдва.

Том Майер от своя страна казва, че всичко може да започне във всяка една секунда. Появата на Исус ще се случи без предупреждение и никой няма да забележи. За даденото събитие се споменава няколко пъти в Библията, в първото послание на Павел до солунците и в първото писмо на Павел до коринтяните.

В Библията се казва, че Исус ще слезе от небето под звуците на Божията тръба. Когато прозвучи последната тръба, всички мъртви ще бъдат възкресени и заедно с живите вярващи ще се качат при него в облаците.

Не е известно кога ще започне краят на света. Това може да се случи по всяко време, ето защо Том Майер сега призовава всички да заживеят с чувството за Господ, за да може да попаднат на небесата.

Превод и редакция: БЛИЦ